Щомісячна адресна грошова допомога: кому передбачена і скільки

Серед армійців та ветеранів багато тих, хто свого часу проходив військову службу на тимчасово окупованих територіях та згодом переїхав. Усі вони нині мають статус внутрішньо переміщених осіб. Для них законодавством передбачена щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Що передбачає така виплата, розбирався кореспондент АрміяInform.

Особливості призначення та сума грошової допомоги

Така грошова допомога надається тим, хто виїхав із тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення АТО/ООС, їхнім дітям, які встановленим порядком взяті на облік з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на 6 місяців.

За рішенням комісій з питань призначення таких виплат грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їхнім дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Такі кошти виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, відкритий лише в «Ощадбанку».

Щомісячна адресна грошова допомога призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди в довільній формі від інших членів сім’ї  щомісячно у таких розмірах:

– для осіб, які отримують пенсію, дітей, студентів денної форми навчання закладів вищої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, які досягли 18-річного віку (до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) − 1000 грн на одну особу;

– для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю − 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – наразі це 2410,2 грн;

– для осіб з інвалідністю II групи − 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – це 2132,1 грн;

– для осіб з інвалідністю III групи − прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

– для працездатних осіб − 442 грн на члена сім’ї.

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 грн, для родини, якщо до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю − 3400 грн, для багатодітної сім’ї − 5000 грн.

Призначення і виплата грошової допомоги здійснюється за фактичним місцем проживання сім’ї.

Документи для отримання адресної грошової допомоги

Для призначення грошової допомоги уповноважений представник сім’ї разом із паспортом або іншим документом подає в довільній формі письмову заяву до органів соціального захисту населення та наступні документи:

– копія довідки з військової частини про залучення до проведення АТО/ООС (для військовослужбовців, які є переселенцями та виконують обов’язки в районі проведення АТО/ООС);

– копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);

– копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

– копія довідки з банку із зазначенням реквізитів поточного рахунку;

– письмова згода про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;

– письмовий дозвіл на розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї.

Поряд з цим передбачений і певний перелік документів, які подаються для отримання грошової допомоги на наступний 6-місячний строк.

Так, до заяви, в якій уповноважений представник сім’ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, додаються копії довідок про взяття на облік ВПО усіх членів сім’ї, засвідчені підписом.

Заяву на наступний 6-місячний строк може бути подано з дати його початку та не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного 6-місячного строку. Цього року такі документи приймаються лише в разі надсилання їх поштою або в електронній формі. Водночас їх можна направити  посадовим особам центрів надання адміністративних послуг, які передають їх протягом 3-х робочих днів відповідному органу.

Також таку заяву в разі за відсутності змін, що впливають на призначення або припинення грошової допомоги можна подати онлайн на порталі «Дія». Уряд вже ухвалив відповідне рішення та фактично спростив процедуру подання таких документів.

Підстави припинення виплат

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

– будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб та одночасно є учасниками АТО/ООС) має у власності житлове приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України;

– будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (наразі це 59 475 гривень).

Поряд з цим, якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім тих, що доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку, пільговики, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними 6-річного віку, особи, які мають 3-х і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або/та дітьми з інвалідністю віком до 18 років, є особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу та студенти денної форми навчання), які не працевлаштувалися протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період − припиняється.

У разі звільнення та подальшого не працевлаштування працездатного члена сім’ї грошова допомога на цього члена сім’ї через два місяці з дня, що настає за днем звільнення, зменшується на 50 відсотків, а через чотири місяці з дня, що настає за днем звільнення, − припиняється.

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування або перебування на обліку як безробітних.

Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

– подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

– надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом 4-х місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають у трудових відносинах із роботодавцями на тимчасово окупованій території України;

– зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

– виявлення факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;

– у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.

Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом одного місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Нюанси виплати адресної грошової допомоги військовослужбовцям

З поміж іншого існують певні нюанси виплати такої допомоги військовослужбовцям.

Так, Міністерство соціальної політики України надіслало лист до органів соціального захисту з рекомендаціями призначати таку допомогу лише тим військовослужбовцям та членам їхніх сімей, що не забезпечені житловим приміщеннями та не отримують виплат на зазначені цілі (компенсацію за піднайом житла).

Даний лист не є нормативно-правовим актом, проте органи соціального захисту стали вимагати у військовослужбовців підтвердження про неотримання компенсації за піднайом житла за місцем служби та відмовляти у виплаті тим, хто таку компенсацію отримує.

Це призвело до чисельних судових проваджень як з боку органів соціального захисту про стягнення вже виплаченої допомоги, так і з боку військовослужбовців про зобов’язання виплачувати її, незважаючи на отримання компенсації за піднайом житла.

− Невизначеним є навіть, те, що практика вищих судових інстанцій наразі різниться з приводу отримання такої допомоги. Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у 2019 році (Постанова від 15 серпня 2019 року, справа № 751/2087/16-а) задовольнив вимоги військовослужбовця про виплату такої грошової допомоги, не звертаючи уваги на  отриманням грошової компенсації за піднайом житла, а вже пізніше, у 2021 році, інший склад колегії того ж суду (Постанова від 22 вересня 2021 року, справа № 750/12742/15-а) відмовив у такій виплаті, − зазначив експерт з військового права Олександр Порва.

читайте також:

https://armyinform.com.ua/2021/11/187423/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *